30.11.2018

Adana Büyükşehir Belediyesi de Huawei UPS’i tercih etti

Adana Büyükşehir Belediyesi IT sistemleri de Huawei UPS güvencesinde kesintisiz çalışmaya devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin tercihi olan Huawei UPS 5000-A serisiözellikle; çok geniş giriş gerilim aralığı olması ve verimlilik değerleri ileön plana çıktı.


Huawei UPS 5000-A serisi, %100 yük için 305 – 485 VAC, %40 ile %100 yükaralığında 138 – 485 VAC lineer olarak değişen değerleri ile akü kullanımını daazaltan çok geniş giriş gerilim aralığını kullanıcılarına sunuyor.

Online modda %96, ECOmodda %99’a varan verimlilik değerlerini sağlayan seri Akıllı Uyku Teknolojisiile verimliliği daima en üst seviyede koruyor.

5kA yıldırım koruması (girişterminalleri koruması ile de yıldırım nedeniyle oluşan arızaların en azaindirgenmesi), 6 kV darbe gerilim koruması, çift harici güç girişli tasarımiile tek noktadan besleme hatalarını en aza indiren özellikleri ile maksimumgüvenliği hedefliyor.

Akü dinlenmeteknolojisi ile uzatılmış akü kullanım ömrü sağlayan 5000-A Serisine aitUPS’lerde esnek sayıda akü grubu ayarlanabilirken, arıza durumunda da akülertek tek değiştirilebiliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 4 farklı güçte tercih ettiği 5000-A serisi, diğertower tip UPS’lerden, 30 ve 40 kVA güçlerinde kullanıcıya rack mount kullanımimkanı tanıması ile de farklılığını ortaya koyuyor.

1 çıkış güç faktörüne sahip Huawei UPS 5000-A serisi, 0,8 güç faktörlükesintisiz güç kaynaklarına göre % 25 ve 0,9 çıkış güç faktörlü olanlara görede % 11 daha fazla güç verebiliyor. Bir örnek üzerinde anlatmak istersek; 0,8güç faktörlü bir 60 kVA UPS ile 0,9 güç faktörlü 59 kVA’lık IT yükübeslenebilirken, “1” güç faktörlü Huawei UPS 5000-A serisine ait 60 kVA bir UPSile 74 kVA’lık 0,9 güç faktörlü IT yükü beslenebilmektedir. Bu sayede 15kVA’lık fark kadar bilgi işlem cihazı RT serileri ile ek bir bedel ödemedenbeslenebilecektir.

 HuaweiUPS 5000-A Serisini detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.